Política de Privacitat

Per donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades de la informació general d’aquest lloc web:

PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: GREMI D’ HOSTALERIA D’ OSONA
CIF: G-58662990.
Adreça postal: C/ Gurb, 17 – 1er 1a. 08500, VIC.
Telèfon: 938.866.211
Adreça electrònica:: [email protected]

FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En GREMI D’ HOSTALERIA D’ OSONA tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de la gestió fira-mercat gastronòmic per impulsar i promocionar el sector, donar a conèixer els productes i serveis que ofereix la Comarca d’ Osona, Gestionar la relació amb expositors i patrocinadors i l’ enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès, també elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.

LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Interès legítim: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l’ entitat i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat).L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte les Activitats Professionals que es cediran les següents dades: Nom, cognom, Empresa, mail empresa, cp, Sector, Àrea interès, adreça, per la gestió de la pròpia fira.

DRETS

Quins són els vostres drets?

AccésQualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en GREMI D’ HOSTALERIA D’ OSONA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
RectificacióLes persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
SupressióLes persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
OposicióEls interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. GREMI D’ HOSTALERIA D’ OSONA deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
Limitació del TractamentEn determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quan en GREMI D’ HOSTALERIA D’ OSONA no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.
PortabilitatEn virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Si vostè considera que en GREMI D’ HOSTALERIA D’ OSONA no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].
Per exercitar els seus drets, s’ haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web: http://www.agpd.es.